phụ nữ trong đại hội 4 8

Sự phân cực chính trị có thể gây tổn hại cho nền dân chủ theo nhiều cách. Khi các đảng chính trị ngày càng trở nên chia rẽ và không chịu hợp tác với nhau, điều đó có thể khiến chính phủ khó hoạt động hiệu quả. Điều này có thể dẫn đến tình trạng bế tắc và không hành động, đồng thời gây khó khăn cho chính phủ trong việc giải quyết các vấn đề và thách thức xã hội quan trọng.

Sự phân cực chính trị cũng có thể dẫn đến sự thiếu tin tưởng vào chính phủ và tiến trình chính trị. Khi mọi người nhận thấy rằng các quan chức được bầu của họ quan tâm đến việc tranh cãi đảng phái hơn là làm việc để giải quyết các nhu cầu và mối quan tâm của cử tri, điều đó có thể làm xói mòn niềm tin vào chính phủ và hệ thống chính trị nói chung.

Sự phân cực có thể dẫn đến phá vỡ sự gắn kết xã hội và gia tăng chủ nghĩa cực đoan chính trị. Khi mọi người ngày càng trở nên chia rẽ theo các hệ tư tưởng, điều đó có thể khiến các nhóm khác nhau khó hiểu và đồng cảm với nhau hơn. Điều này có thể dẫn đến sự thiếu gắn kết xã hội và gia tăng chủ nghĩa cực đoan chính trị, khi mọi người sẵn sàng ủng hộ các quan điểm cực đoan hơn để bảo vệ niềm tin và lợi ích của họ. Các quan chức và công dân được bầu phải làm việc để thu hẹp khoảng cách ý thức hệ và thúc đẩy hợp tác và thỏa hiệp để đảm bảo nền dân chủ có thể hoạt động hiệu quả và công bằng.

Chúng ta có thể thấy rõ ràng tất cả những xu hướng này đang diễn ra trong chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương của chúng ta. Và, chúng ta có thể chỉ còn một cuộc bầu cử nữa vào năm 2024 để đưa nền dân chủ Hoa Kỳ trở lại đúng quỹ đạo.

Way cứng

Hệ thống bầu cử ở Hoa Kỳ bị chỉ trích vì đôi khi chỉ bầu ra những đại diện đáp ứng mong muốn và lựa chọn của người dân. Một lời chỉ trích lớn là nó thường dẫn đến một hệ thống hai đảng, hạn chế phạm vi lựa chọn dành cho cử tri và gây khó khăn cho các ứng cử viên độc lập hoặc bên thứ ba để đạt được sức hút.


đồ họa đăng ký nội tâm


Một vấn đề khác với hệ thống bầu cử của Hoa Kỳ là nó thường dẫn đến tình trạng thao túng ranh giới của các khu vực bầu cử để ủng hộ một đảng hoặc nhóm chính trị này hơn một đảng hoặc nhóm chính trị khác. Gerrymandering có thể khiến cử tri khó có tác động đáng kể đến kết quả bầu cử, vì ranh giới của các khu vực bầu cử của họ có thể được vẽ theo cách làm giảm quyền lực chính trị của họ.

Ngoài ra, hệ thống bầu cử của Hoa Kỳ chủ yếu dựa vào tài trợ tư nhân cho các chiến dịch chính trị, điều này có thể dẫn đến những lo ngại về ảnh hưởng của tiền trong chính trị. Các ứng cử viên có thể quyên góp nhiều tiền hơn có thể có lợi thế đáng kể hơn trong các cuộc bầu cử, bất kể trình độ hoặc vị trí của họ trong các vấn đề. Đồng tiền đen tối nhằm mục đích thay thế chế độ hai đảng tối thiểu của chúng ta bằng một đảng tốt nhất và tệ nhất là chế độ độc tài phát xít. Tòa án Tối cao đã tăng cường các kế hoạch tiền đen tối này để phá hoại nền dân chủ của chúng ta.

Xu hướng hướng tới một hệ thống hai đảng, sự vui vẻ, đàn áp cử tri và những lo ngại về ảnh hưởng chính trị của tiền khiến cử tri khó có thể, nếu không nói là gần như không thể, có tác động có ý nghĩa đến kết quả bầu cử mà không có sự tham gia đông đảo của cử tri.

Con đường dễ dàng

Bầu nhiều phụ nữ hơn vào Quốc hội và các cơ quan lập pháp của bang có thể là yếu tố sống còn để chấm dứt sự phân cực chính trị vì nhiều lý do.

Phụ nữ trong chính phủ có nhiều khả năng hợp tác làm việc và tìm kiếm điểm chung, điều này có thể giúp khắc phục sự chia rẽ về ý thức hệ của sự phân cực chính trị. Phụ nữ cũng có nhiều khả năng ưu tiên các vấn đề như giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội hơn, những điều này có thể giúp thúc đẩy các chính sách mang lại lợi ích cho tất cả các thành viên trong xã hội.

Thứ hai, các cơ quan chính phủ cân bằng giới hiệu quả hơn trong việc thúc đẩy các chính sách giải quyết các vấn đề như bạo lực trên cơ sở giới, bất bình đẳng kinh tế và tiếp cận chăm sóc sức khỏe. Bằng cách thúc đẩy bình đẳng giới trong việc đại diện cho chính phủ, Hoa Kỳ có thể rút ra những quan điểm và kinh nghiệm rộng lớn hơn trong việc hoạch định chính sách, góp phần mang lại kết quả hiệu quả và công bằng hơn.

Thứ ba, các cơ quan chính phủ cân bằng giới đã được chứng minh là đáp ứng tốt hơn nhu cầu và mối quan tâm của tất cả các thành viên xã hội, bao gồm cả những người bị thiệt thòi trong lịch sử. Bằng cách thúc đẩy cân bằng giới tính trong chính phủ, Hoa Kỳ có thể giúp đảm bảo rằng các quan điểm và nhu cầu của tất cả các thành viên trong xã hội đều được tính đến trong quá trình hoạch định chính sách, điều này có thể giúp giảm thiểu sự phân cực và thúc đẩy sự gắn kết xã hội.

Bầu nhiều phụ nữ hơn vào Quốc hội và các cơ quan lập pháp của bang có thể là chìa khóa để chấm dứt sự phân cực chính trị bằng cách thúc đẩy quá trình hoạch định chính sách hợp tác, ưu tiên các vấn đề có lợi cho tất cả các thành viên trong xã hội và đảm bảo rằng quan điểm và nhu cầu của tất cả các thành viên đều được xem xét.

Trường hợp cho nhiều phụ nữ hơn

Ví dụ tốt nhất và đơn giản nhất thường được công nhận là các quốc gia Bắc Âu của Châu Âu. Ở Bắc Mỹ, Canada đang trên đường gia nhập nhóm ưu tú đó. Tôi đi du lịch đến Canada hàng năm và tôi thường được nhắc nhở khi băng qua biên giới rằng người Canada có vẻ hạnh phúc hơn những người tôi đã bỏ lại ở Hoa Kỳ. Tôi đã kết luận rằng hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân của họ phải chịu trách nhiệm. Mặc dù hệ thống chăm sóc sức khỏe của Canada có những thách thức, nhưng cũng giống như mọi hệ thống chăm sóc sức khỏe khác trên toàn cầu, Họ có thể được chăm sóc y tế khi cần.

Các quốc gia Bắc Âu, bao gồm Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy và Thụy Điển, đã được công nhận là một số quốc gia hạnh phúc nhất, công bằng nhất và thịnh vượng nhất thế giới. Phần Lan đã được vinh danh là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới trong sáu năm liền. Trong khi nhiều yếu tố góp phần vào sự thành công của các quốc gia này, nghiên cứu đã chỉ ra rằng bình đẳng giới và đại diện của phụ nữ trong chính phủ đã đóng một vai trò quan trọng.

Ở những quốc gia này, phụ nữ đã đạt được mức độ đại diện chính trị cao, điều này đã giúp thúc đẩy các chính sách mang lại lợi ích cho tất cả các thành viên trong xã hội. Ví dụ, Na Uy đã có một chính phủ cân bằng giới tính từ những năm 1980, với phụ nữ nắm giữ ít nhất 40% số ghế trong quốc hội. Mức độ đại diện này đã giúp thúc đẩy các chính sách giải quyết các vấn đề như nghỉ phép của cha mẹ, chăm sóc trẻ em hợp lý và trả lương bình đẳng.

Tương tự, Thụy Điển từ lâu đã dẫn đầu trong việc thúc đẩy bình đẳng giới trong chính phủ, với phụ nữ nắm giữ 47.3% số ghế trong quốc hội. Điều này đã giúp thúc đẩy các chính sách giải quyết các vấn đề như bạo lực trên cơ sở giới và khoảng cách về giới.

Ngoài việc thúc đẩy bình đẳng giới trong chính phủ, các quốc gia Bắc Âu cũng đã thực hiện một loạt các chính sách và chương trình giúp hỗ trợ trao quyền kinh tế và xã hội cho phụ nữ. Ví dụ, Na Uy có chính sách nghỉ phép hào phóng dành cho cha mẹ, cho phép cả cha và mẹ nghỉ làm để chăm sóc con cái. Thụy Điển đã thực hiện các chính sách thúc đẩy sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, chẳng hạn như giờ làm việc linh hoạt và trợ cấp chăm sóc trẻ em.

Kết quả của những chính sách này là một xã hội công bằng và bình đẳng hơn, nơi phụ nữ có thể tham gia đầy đủ vào lực lượng lao động và đóng góp vào tăng trưởng và phát triển kinh tế. Chắc chắn, một số phụ nữ được bầu và không đóng góp, nhưng họ là thiểu số. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các cơ quan và chính sách cân bằng giới của chính phủ có liên quan đến mức độ bạo lực thấp hơn, mức độ y tế và giáo dục cao hơn và tăng trưởng kinh tế lớn hơn hầu hết.

Vì vậy, muốn chấm dứt sự kìm kẹp chết chóc của sự phân cực chính trị đối với nền dân chủ Hoa Kỳ? Sau đó bầu chọn một phụ nữ để thay thế một nhà mị dân nam giới cánh hữu hung hăng.

Lưu ý

jenningsRobert Jennings là đồng xuất bản của InnerSelf.com với vợ là Marie T Russell. Anh theo học tại Đại học Florida, Học viện Kỹ thuật Miền Nam và Đại học Trung tâm Florida với các nghiên cứu về bất động sản, phát triển đô thị, tài chính, kỹ thuật kiến ​​trúc và giáo dục tiểu học. Ông là một thành viên của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và Quân đội Hoa Kỳ đã chỉ huy một khẩu đội pháo dã chiến ở Đức. Ông làm việc trong lĩnh vực tài chính, xây dựng và phát triển bất động sản trong 25 năm trước khi thành lập InsideSelf.com vào năm 1996.

Nội tâm được dành để chia sẻ thông tin cho phép mọi người đưa ra những lựa chọn sáng suốt và có học thức trong cuộc sống cá nhân của họ, vì lợi ích chung và vì sự thịnh vượng của hành tinh. Tạp chí InsideSelf đã hơn 30 năm xuất bản dưới dạng bản in (1984-1995) hoặc trực tuyến dưới dạng InnerSelf.com. Xin hãy ủng hộ công việc của chúng tôi.

 Creative Commons 4.0

Bài viết này được cấp phép theo Giấy phép 4.0 chia sẻ tương tự Creative Commons. Thuộc tính tác giả Robert Jennings, InsideSelf.com. Liên kết trở lại bài viết Bài viết này ban đầu xuất hiện trên Nội địa.com

phá vỡ

Sách liên quan:

Bàn về chế độ chuyên chế: Hai mươi bài học từ thế kỷ XNUMX

bởi Ti-mô-thê Snyder

Cuốn sách này đưa ra những bài học từ lịch sử để bảo tồn và bảo vệ nền dân chủ, bao gồm tầm quan trọng của các thể chế, vai trò của từng công dân và sự nguy hiểm của chủ nghĩa độc tài.

Bấm để biết thêm thông tin hoặc đặt hàng

Bây giờ là thời của chúng ta: Quyền lực, mục đích và cuộc đấu tranh vì một nước Mỹ công bằng

bởi Stacey Abrams

Tác giả, một chính trị gia và nhà hoạt động, chia sẻ tầm nhìn của mình về một nền dân chủ toàn diện và công bằng hơn, đồng thời đưa ra các chiến lược thiết thực để tham gia chính trị và huy động cử tri.

Bấm để biết thêm thông tin hoặc đặt hàng

Các nền dân chủ chết như thế nào

của Steven Levitsky và Daniel Ziblatt

Cuốn sách này xem xét các dấu hiệu cảnh báo và nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ của nền dân chủ, dựa trên các nghiên cứu điển hình trên khắp thế giới để đưa ra những hiểu biết sâu sắc về cách thức bảo vệ nền dân chủ.

Bấm để biết thêm thông tin hoặc đặt hàng

Nhân dân, Không: Lược sử Lịch sử Chống Chủ nghĩa Dân túy

bởi Thomas Frank

Tác giả đưa ra lịch sử các phong trào dân túy ở Hoa Kỳ và phê bình hệ tư tưởng "chống chủ nghĩa dân túy" mà ông cho rằng đã cản trở tiến bộ và cải cách dân chủ.

Bấm để biết thêm thông tin hoặc đặt hàng

Nền dân chủ trong một cuốn sách hoặc ít hơn: Nó hoạt động như thế nào, tại sao nó không hoạt động và tại sao việc khắc phục nó lại dễ dàng hơn bạn nghĩ

bởi David Lít

Cuốn sách này cung cấp một cái nhìn tổng quan về nền dân chủ, bao gồm những điểm mạnh và điểm yếu của nó, đồng thời đề xuất những cải cách để làm cho hệ thống phản ứng nhanh hơn và có trách nhiệm giải trình hơn.

Bấm để biết thêm thông tin hoặc đặt hàng