Làm thế nào các doanh nghiệp có thể thảo luận về những thách thức kinh tế và xã hội

làm cho doanh nghiệp có trách nhiệm giải trình 11 14
 Một cách tiếp cận mới đối với quy định kinh doanh là cần thiết để phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện tại và giải quyết các vấn đề toàn cầu cấp bách. (Shutterstock)

Các doanh nghiệp đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng để giải quyết các thách thức xã hội và môi trường như biến đổi khí hậu, mất đa dạng sinh họcbất bình đẳng. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp không đáp ứng được những thách thức nàycác chính phủ đã đấu tranh để buộc họ phải chịu trách nhiệm.

Với sự gia tăng toàn cầu hóa, chuỗi cung ứng cho các sản phẩm hàng ngày đã trở nên ngày càng phức tạp và có thể trải rộng trên một số lượng lớn các khu vực pháp lý, gây khó khăn cho chính phủ trong việc điều chỉnh hành vi kinh doanh của chính họ. Một cách tiếp cận mới đối với quy định kinh doanh là cần thiết để phù hợp với bối cảnh thay đổi này và giải quyết các vấn đề toàn cầu cấp bách.

Sáng kiến ​​đa bên

Một cách tiếp cận phi chính phủ đã thu hút được sự chú ý đáng kể là sáng kiến ​​đa bên, như Hiệp hội lao động công bằng hoặc là Hội đồng quản lý rừng, đó là quan hệ đối tác giữa các doanh nghiệp và các bên liên quan của họ. Các bên liên quan khác nhau tùy theo ngành, nhưng thường bao gồm các tổ chức phi chính phủ về xã hội và môi trường, liên đoàn lao động, đại diện chính phủ và các học giả.

Các sáng kiến ​​của nhiều bên liên quan phát triển các tiêu chuẩn hoặc quy tắc ứng xử nhằm giải quyết các vấn đề do doanh nghiệp tạo ra hoặc củng cố, chẳng hạn như ô nhiễm hoặc điều kiện làm việc tồi tệ. Những sáng kiến ​​này yêu cầu các doanh nghiệp liên quan tự nguyện tuân thủ, nhưng thường có sẵn các hệ thống để giám sát việc tuân thủ và đôi khi xử phạt những trường hợp không tuân thủ.

Đặc điểm nổi bật chính của các sáng kiến ​​có nhiều bên liên quan là sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình ra quyết định. Ví dụ, ban giám đốc của Hội đồng quản lý rừng Canada bao gồm tám cá nhân đại diện cho bốn phòng: Thổ dân, kinh tế, môi trường và xã hội.

Không đạt được mục tiêu

Các sáng kiến ​​đa bên được cho là báo trước một kỷ nguyên mới về hành vi kinh doanh có trách nhiệm bằng cách thúc đẩy cách tiếp cận hợp tác, cân bằng và từ dưới lên đối với quy định. Thật không may, hy vọng này đã không thành hiện thực. Ngày càng có nhiều bằng chứng chỉ ra các vấn đề quan trọng và có hệ thống với các sáng kiến ​​có nhiều bên liên quan.

Họ thường thất bại trong việc đưa tất cả các bên liên quan và mối quan tâm của họ vào quá trình ra quyết định một cách có ý nghĩa — đặc biệt là khi nói đến các thành viên có bị gạt ra ngoài lề lịch sử. Họ có xu hướng ưu tiên quan điểm chủ đạo, định hướng kinh doanh trong quá trình ra quyết định của họ, với chi phí của những người cấp tiến hơn.

Sáng kiến ​​đa bên có xu hướng có các quy tắc yếu, thường được thực thi kém. Ví dụ, Hội đồng quản lý biển đã bị chỉ trích vì chỉ giải quyết một nhóm nhỏ lạm dụng lao động và dựa vào một chương trình giám sát hẹp.

Không có gì ngạc nhiên khi các sáng kiến ​​của nhiều bên liên quan đã nhận được phản ứng dữ dội, với một số nhà phê bình đặt câu hỏi liệu họ có nên là một phần của tiết mục tập thể của chúng tôi không.


 Nhận tin mới nhất qua email

Tạp chí hàng tuần Cảm hứng hàng ngày

Mặc dù các sáng kiến ​​đa bên không phải là thuốc chữa bách bệnh, nhưng chúng có tiềm năng giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường. Tuy nhiên, tiềm năng này phụ thuộc vào việc các sáng kiến ​​đa bên có thể hoạt động hiệu quả như thế nào với tư cách là các tổ chức dân chủ mang lại tiếng nói có ý nghĩa cho tất cả các thành viên — điều mà họ đã phải vật lộn từ lâu.

Suy nghĩ lại về các sáng kiến ​​đa bên

Để hiểu tại sao các sáng kiến ​​có sự tham gia của nhiều bên thường không đạt được mục tiêu, điều quan trọng là phải thay đổi cách chúng ta nghĩ về chúng. Trong nghiên cứu gần đây của chúng tôi, chúng tôi lập luận rằng thay vì xem chúng như những thực thể đơn lẻ, bao gồm tất cả, sẽ hữu ích hơn nếu xem chúng như hệ thống thảo luận được tạo thành từ năm yếu tố khác nhau, mặc dù có liên quan chặt chẽ với nhau.

Mỗi yếu tố được đánh giá dựa trên các tiêu chí, chẳng hạn như mức độ mà các tổ chức bao gồm quan điểm của tất cả các bên liên quan (tính toàn diện) và mức độ mà các cuộc thảo luận của các thành viên với nhau là tôn trọng và không ép buộc (tính xác thực). Làm điều này cho phép phân tích chi tiết hơn về điểm mạnh và điểm yếu của sáng kiến.

Nghiên cứu của chúng tôi tìm thấy nhiều thiếu sót trong các yếu tố này. Ví dụ, các sáng kiến ​​có nhiều bên liên quan gặp khó khăn trong việc đưa tất cả các quan điểm của các bên liên quan vào quá trình ra quyết định vì rất khó để mọi người có quyền lợi của mình được đại diện. Các cơ quan nơi các quyết định tập thể được đưa ra, chẳng hạn như hội đồng quản trị hoặc hội đồng chung, bao gồm những gì được gọi là không gian được trao quyền.

Khi đề cập đến việc tham gia vào các hoạt động như hoạt động tích cực và vận động hành lang — còn được gọi là truyền tải — các sáng kiến ​​có nhiều bên liên quan thường gặp khó khăn về tính xác thực vì các hoạt động đã tồn tại từ trước có xu hướng bị chi phối bởi các doanh nghiệp. Các sáng kiến ​​đa bên cũng hiếm khi dành thời gian hoặc không gian để phản ánh những thay đổi về cách chúng được quản lý. Quá trình này được gọi là siêu thảo luận.

Sử dụng lăng kính của các hệ thống thảo luận không chỉ cho phép chúng tôi đưa ra phân tích về điểm mạnh và điểm yếu của sáng kiến ​​— nó còn cho phép chúng tôi đề xuất giải pháp cho một số điểm yếu đó.

Công chúng nhỏ là một giải pháp đầy hứa hẹn

Một cách để tập hợp các quan điểm đa dạng hơn trong các sáng kiến ​​có sự tham gia của nhiều bên liên quan là thông qua việc sử dụng cộng đồng nhỏ có chủ ý, như đang diễn ra Hội đồng công dân về mất đa dạng sinh học hoặc là Hội đồng nhân dân về biểu hiện dân chủ. Các công chúng nhỏ, tập hợp các nhóm công dân được lựa chọn ngẫu nhiên lại với nhau để giải quyết các vấn đề cụ thể, đang trở thành ngày càng lan rộng.

Công chúng nhỏ' người tham gia được lựa chọn thông qua xổ số dân chủ. Điều này dẫn đến nhiều tiếng nói đa dạng hơn — từ người giám sát đến người quản lý sản phẩm, thực tập sinh đến người quản lý khu vực — được đưa ra bàn thảo luận.

Những người tham gia có cơ hội học hỏi lẫn nhau, các chuyên gia và các bên liên quan quan tâm. Trong các buổi công khai nhỏ, họ cân nhắc cùng với sự trợ giúp của những người hỗ trợ đã được đào tạo để tạo ra những hiểu biết hoặc đề xuất mới về một chủ đề cụ thể.

Công chúng nhỏ thúc đẩy tính toàn diện và tính xác thực cao hơn bằng cách giúp các tiếng nói đa dạng dễ dàng nghe và học hỏi lẫn nhau hơn. Cuối cùng, quy trình sáng tạo và công bằng hơn này có thể giúp dẫn đến các quy tắc ứng xử trong kinh doanh có hiệu quả hơn và được thực thi tốt hơn.

Cải thiện các sáng kiến ​​đa bên

Thật đáng để cố gắng cải thiện các sáng kiến ​​có sự tham gia của nhiều bên liên quan bằng cách cung cấp những cách thức mới để họ khắc phục những thiếu sót của mình. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng công chúng nhỏ đặc biệt phù hợp để giúp các sáng kiến ​​có nhiều bên liên quan khắc phục điểm yếu của chúng.

Ví dụ, công chúng nhỏ có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra quyết định tốt hơn bằng cách giúp các sáng kiến ​​đưa ra những quyết định khó khăn mà các cơ quan ra quyết định hiện tại, chẳng hạn như hội đồng quản trị, đang gặp khó khăn. Họ cũng có thể khuyến khích những quyết định này phù hợp hơn với lợi ích của tất cả các thành viên. Công chúng nhỏ cũng có thể được sử dụng để giúp các sáng kiến ​​phản ánh những thay đổi về quản trị, chẳng hạn như có hay không đưa các bên liên quan mới vào sáng kiến.

Những cách sử dụng này không chỉ giúp giải quyết những điểm yếu cụ thể trong các sáng kiến ​​có nhiều bên liên quan, mà còn mang lại lợi ích rộng lớn hơn cho toàn bộ sáng kiến ​​bằng cách cung cấp cho các thành viên những kỹ năng và năng lực cần thiết để cùng nhau cân nhắc một cách hiệu quả. Cuối cùng, điều này sẽ tăng cường tác động của các quy định đối với các hoạt động kinh doanh toàn cầu.Conversation

Giới thiệu về Tác giả

Simon Pek, Phó Giáo sư, Trường Kinh doanh Gustavson, Đại học VictoriaSébastien Mena, Giáo sư Tổ chức & Quản trị, Trường Hertie

Bài viết này được tái bản từ Conversation theo giấy phép Creative Commons. Đọc ban đầu bài viết.

Sách được đề xuất:

Vốn trong Hai-First Century
của Thomas Guletty. (Dịch bởi Arthur Goldhammer)

Thủ đô trong bìa cứng thế kỷ hai mươi của Thomas Guletty.In Thủ đô trong thế kỷ XXI, Thomas Piketty phân tích một bộ sưu tập dữ liệu độc đáo từ hai mươi quốc gia, từ tận thế kỷ thứ mười tám, để khám phá các mô hình kinh tế và xã hội quan trọng. Nhưng xu hướng kinh tế không phải là hành động của Thiên Chúa. Hành động chính trị đã kiềm chế sự bất bình đẳng nguy hiểm trong quá khứ, Thomas Guletty nói, và có thể làm như vậy một lần nữa. Một công việc của tham vọng phi thường, độc đáo và nghiêm ngặt, Vốn trong Hai-First Century định hướng lại sự hiểu biết của chúng ta về lịch sử kinh tế và đối mặt với chúng ta với những bài học nghiêm túc cho ngày hôm nay. Những phát hiện của ông sẽ biến đổi cuộc tranh luận và thiết lập chương trình nghị sự cho thế hệ tư tưởng tiếp theo về sự giàu có và bất bình đẳng.

Bấm vào đây cho thêm thông tin và / hoặc đặt mua cuốn sách này trên Amazon.


Tài sản của thiên nhiên: Làm thế nào kinh doanh và xã hội phát triển bằng cách đầu tư vào thiên nhiên
của Mark R. Tercek và Jonathan S. Adams.

Tài sản của thiên nhiên: Làm thế nào kinh doanh và xã hội phát triển bằng cách đầu tư vào thiên nhiên của Mark R. Tercek và Jonathan S. Adams.Giá trị tự nhiên là gì? Câu trả lời cho câu hỏi này mà theo truyền thống đã được đóng khung trong các điều khoản về môi trường, đang cách mạng hóa cách chúng ta làm kinh doanh. Trong Thiên nhiên, Mark Tercek, Giám đốc điều hành của Tổ chức bảo tồn thiên nhiên và cựu chủ ngân hàng đầu tư, đồng thời là nhà văn khoa học Jonathan Adams cho rằng thiên nhiên không chỉ là nền tảng của sự thịnh vượng của con người, mà còn là khoản đầu tư thương mại thông minh nhất mà bất kỳ doanh nghiệp hay chính phủ nào cũng có thể thực hiện. Các khu rừng, vùng đồng bằng ngập nước và các rạn hàu thường được xem đơn giản là nguyên liệu thô hoặc là chướng ngại vật cần được giải tỏa, trên thực tế rất quan trọng đối với sự thịnh vượng trong tương lai của chúng ta là công nghệ hoặc luật pháp hoặc đổi mới kinh doanh. Thiên nhiên cung cấp một hướng dẫn thiết yếu cho sự thịnh vượng kinh tế của thế giới và sức khỏe của môi trường.

Bấm vào đây cho thêm thông tin và / hoặc đặt mua cuốn sách này trên Amazon.


Vượt lên trên sự phẫn nộ: Điều gì đã xảy ra với nền kinh tế và nền dân chủ của chúng ta và cách khắc phục nó -- của Robert B. Reich

Ngoài OutrageTrong cuốn sách kịp thời này, Robert B. Reich lập luận rằng không có gì tốt xảy ra ở Washington trừ khi công dân được tiếp sức và tổ chức để đảm bảo Washington hành động vì lợi ích công cộng. Bước đầu tiên là xem bức tranh lớn. Beyond Outrage kết nối các dấu chấm, cho thấy lý do tại sao phần thu nhập và sự giàu có ngày càng tăng lên hàng đầu đã gây khó khăn cho công việc và tăng trưởng cho mọi người khác, làm suy yếu nền dân chủ của chúng ta; khiến người Mỹ ngày càng trở nên hoài nghi về cuộc sống công cộng; và biến nhiều người Mỹ chống lại nhau. Ông cũng giải thích lý do tại sao các đề xuất của hồi quy quyền của Hồi giáo đã sai và cung cấp một lộ trình rõ ràng về những gì phải được thực hiện thay thế. Đây là một kế hoạch hành động cho tất cả những ai quan tâm đến tương lai của nước Mỹ.

Bấm vào đây để biết thêm thông tin hoặc đặt mua cuốn sách này trên Amazon.


Điều này thay đổi mọi thứ: Chiếm phố Wall và Phong trào 99%
bởi Sarah van Gelder và nhân viên của CÓ! Tạp chí.

Điều này thay đổi mọi thứ: Chiếm lấy Phố Wall và Phong trào 99% của Sarah van Gelder và nhân viên của CÓ! Tạp chí.Đây Changes Everything cho thấy phong trào Chiếm lĩnh đang thay đổi cách mọi người nhìn nhận bản thân và thế giới, loại xã hội mà họ tin là có thể, và sự tham gia của chính họ vào việc tạo ra một xã hội hoạt động cho 99% thay vì chỉ% 1. Nỗ lực để pigeonhole phong trào phi tập trung, phát triển nhanh chóng này đã dẫn đến sự nhầm lẫn và hiểu lầm. Trong tập này, các biên tập viên của VÂNG! Tạp chí tập hợp các tiếng nói từ bên trong và bên ngoài các cuộc biểu tình để truyền đạt các vấn đề, khả năng và tính cách liên quan đến phong trào Chiếm phố Wall. Cuốn sách này có sự đóng góp của Naomi Klein, David Korten, Rebecca Solnit, Ralph Nader, và những người khác, cũng như các nhà hoạt động nghề nghiệp đã ở đó từ đầu.

Bấm vào đây cho thêm thông tin và / hoặc đặt mua cuốn sách này trên Amazon.Bạn cũng có thể thích

theo dõi Nội bộ trên

icon facebookicon twitterbiểu tượng youtubebiểu tượng instagrambiểu tượng pintrestbiểu tượng rss

 Nhận tin mới nhất qua email

Tạp chí hàng tuần Cảm hứng hàng ngày

NGON NGU CO SAN

enafarzh-CNzh-TWdanltlfifrdeeliwhihuiditjakomsnofaplptroruesswsvthtrukurvi

ĐỌC MOST

hình ảnh đầy màu sắc về khuôn mặt của một người phụ nữ đang trải qua căng thẳng và buồn bã
Tránh lo lắng, căng thẳng và khởi phát sớm các vấn đề về sức khỏe tim mạch
by Hoàng hôn Bryant
Rối loạn lo âu từ lâu đã được liên kết với sự khởi phát sớm và tiến triển của bệnh tim mạch…
duy trì chế độ ăn uống lành mạnh2 1 19
Tại sao chế độ ăn kiêng dựa trên thực vật cần lập kế hoạch phù hợp
by Chuyến bay Hazel
Ăn chay đã được thực hiện sớm nhất là vào thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên ở Ấn Độ, và nó có mối liên hệ chặt chẽ với…
nếu các công ty dược trung thực 1 16
Cách ngành công nghiệp dược phẩm sử dụng thông tin sai lệch để phá hoại cải cách giá thuốc
by Joel Lexchin
Các công ty dược phẩm đã đưa ra các mối đe dọa trong hơn 50 năm qua mỗi khi các chính phủ làm điều gì đó khiến…
Trung Quốc giảm dân số 1 21
Dân số Trung Quốc và thế giới đang giảm
by Tú Kiến Bành
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc đã xác nhận điều mà các nhà nghiên cứu như tôi đã từ lâu…
cá có hạnh phúc không 1 18
Cá trong bể cá của bạn có hạnh phúc không? Đây là cách bạn có thể nói
by Matt Parker
Các loài thủy sinh dường như không gây ra phản ứng cảm xúc tương tự. Và sự chênh lệch này đang bao trùm…
Winnie the Pooh và Rabbit ngồi trước quả địa cầu có dòng chữ Tình yêu đánh thức trong tôi, v.v.
Thức tỉnh khỏi chứng mất trí nhớ của chúng ta: Từ cái tôi thấp kém đến cái tôi cao hơn
by Luke Lafitte
Hades, trong trường hợp này, là ý thức về sự tách biệt hoàn toàn của cái tôi thấp hơn với cái tôi cao hơn…
duy trì chế độ ăn uống lành mạnh 1 19
Theo dõi cân nặng của bạn? Bạn có thể chỉ cần thực hiện những thay đổi nhỏ
by Henrietta Graham
Giảm cân là một trong những quyết tâm phổ biến nhất trong năm mới, nhưng nó lại là điều mà hầu hết chúng ta…
chế độ ăn kiêng giải độc 1 18
Chế độ ăn kiêng giải độc có hiệu quả và đáng giá hay chỉ là mốt nhất thời?
by Taylor Grasso
Những chế độ ăn kiêng này hứa hẹn mang lại kết quả nhanh chóng và đặc biệt có thể thu hút mọi người vào dịp năm mới, khi…

Thái độ mới - Khả năng mới

Nội địa.comClimateImpactNews.com | Nội điện.net
MightyNatural.com | WholisticPolitics.com | Thị trường nội địa
Copyright © 1985 - 2021 InnerSelf Publications. Tất cả các quyền.