Bất kỳ sự thụt lùi nào là sự chậm lại của chuyển động hành tinh so với tốc độ trung bình của nó. Do đó, quá trình thụt lùi không bắt đầu tại các điểm dừng, mà thay vào đó có thể được ví như một hơi thở dần dần và thở ra. Chuyển động giảm dần về tốc độ đến một điểm chậm tối đa, sau đó tăng dần về tốc độ một lần nữa theo thời gian. Các điểm dừng là nơi tốc độ của nó xấp xỉ bằng Trái đất và hiển thị các điểm quan trọng. Những điểm này là tạm dừng trong hành động, có thể nói, những khoảnh khắc đóng băng khi nhìn thấy một tầm nhìn về phía trước (tại điểm thụt lùi) hoặc nhìn lần cuối vào một quá khứ đang lùi dần (tại điểm trực tiếp đứng yên).

Quá trình này chậm và chậm, trong quá trình tham gia vào phần đầu tiên của quá trình thụt lùi. Đây là nơi người ta học cách thích nghi với nhịp điệu mới, và khám phá những cách học khác nhau. Tầm nhìn của những gì chưa được nhìn thấy trong khoảng ngay trước điểm lùi của văn phòng phẩm. Từ ngưỡng đó, một bản sửa đổi của những gì đã thấy hoặc hiểu được trải nghiệm khi Sao Thủy tiếp tục chậm lại và Mặt trời bắt đầu theo kịp vị trí của Sao Thủy. Trong toàn bộ thời kỳ thụt lùi, một quan điểm khác biệt và một sự hiểu biết mới tiến hành. Điểm tại đó tốc độ của Sao Thủy chậm nhất thực sự là sự nâng cấp tối đa. Từ đó, nó bắt đầu tăng tốc độ cho đến khi nó xấp xỉ bằng chuyển động của Trái đất, đó là điểm chúng ta gọi là trực tiếp đứng yên. Sau đó, sau điểm trực tiếp đứng yên, một giao điểm thứ ba và cuối cùng của khoảng lùi kinh nghiệm được đi qua. Đây là nơi chúng tôi hiểu và tổng hợp những gì đã được quan sát, đánh giá, suy nghĩ lại và sửa đổi.

Một sinh viên chiêm tinh trong thời gian dài bị sao Thủy nghịch hành và quan sát thấy rằng ba giai đoạn hoạt động như sau: giai đoạn đầu tiên, cho đến kết hợp kém hơn, là kết thúc của chu kỳ ngược của sao Thủy cũ. Mọi thứ trở nên thực sự điên rồ và hỗn loạn. Đó là một giai đoạn cực đoan trong đó một người bị mất cân bằng, kết thúc việc xem xét một số loại. Người ta không thể đi tiếp với các kế hoạch, và đà hoạt động hiện tại dừng lại.

Giai đoạn thứ hai bắt đầu với sự kết hợp kém hơn và kéo dài cho đến khi Sao Thủy bắt đầu tăng tốc trở lại. Đây là sự khởi đầu của chu kỳ Sao Thủy mới và người ta có thể nhận thấy rằng các xung động trực quan và ý tưởng hạt giống bắt đầu xuất hiện. Người ta có một cảm giác mơ hồ về những gì sẽ đến, nhưng chưa có hình ảnh rõ ràng. Đến cuối giai đoạn thứ hai này, mọi thứ bắt đầu rõ ràng, trở nên cụ thể hơn khi một người bước vào giai đoạn thứ ba.

Giai đoạn thứ ba bắt đầu trong khi Sao Thủy vẫn lùi, nhưng bắt đầu tăng tốc, và kéo dài cho đến khi nó chuyển hướng đứng yên. Đây là thời gian để lập kế hoạch và tổ chức. Các hoạt động mới, dự án mới, cách sống mới được chấp nhận và thực hiện. Đây là thời gian để làm theo những gì đã hoàn thành như ý tưởng. Tại đây, Mercury đang tăng tốc nhanh chóng, tạo động lực cho những hướng đi và ý tưởng mới thoáng qua trong giai đoạn thứ hai, hoặc các dự án bị đình trệ trong giai đoạn đầu tiên.


đồ họa đăng ký nội tâm


Mọi thứ hiếm khi giống như khi được trình bày trong bối cảnh ngược dòng của Sao Thủy, cho dù đó là thời kỳ thoái lui của Sao Thủy hay người thụt lùi của Sao Thủy. Đó là thời gian mà các động lực vô thức hoặc tiềm thức (cá nhân hoặc tập thể) ảnh hưởng đến những gì được nhìn thấy, thực hiện hoặc truyền đạt hoặc cách hiểu. Đó là một ảnh hưởng của các ý tưởng tập thể từ quá khứ sắp xếp lại trong các hình thức mới hơn, được tái tạo. Đó là một quá trình nhận thức tinh thần chuẩn bị cho một cách tiếp cận tổng hợp sau khi thu thập thông tin, đồng hóa các nội dung mới và xem xét lại cách tiếp cận, tầm nhìn, ý tưởng hoặc nhận thức.

Trong thời kỳ sao Thủy nghịch hành, những hình ảnh khơi dậy của vô thức, ảnh hưởng chung và thể hiện một số khái niệm hoặc nhận thức đã học, trở nên nổi bật. Nó thường xuất hiện, trong nhận thức muộn màng, như "nhiều vấn đề về không có gì"; bởi vì hình ảnh cũ có thể không liên quan trong bối cảnh đương đại. Ở đây, ý tưởng, khái niệm hoặc nhận thức tốt nhất có thể được coi là một biểu tượng được hồi sinh dưới một hình thức nào đó phù hợp với cá nhân hoặc xã hội vào một ngày sau đó, sau khi các điều kiện cuộc sống (tượng trưng bởi Mặt trời) đã bắt kịp và vượt qua sự không chắc chắn hiện tại về nhận thức (sao Thủy nghịch hành). Sau khi kết hợp kém hơn, điều này được coi là đã xảy ra.

Thời kỳ thoái lui của sao Thủy là thời gian khi các phương pháp thay thế xuất hiện từ tâm trí tập thể. Những ý tưởng này có thể có nguồn gốc của chúng trong quá khứ, hoặc trong tương lai. Nếu sự phân biệt không gian và thời gian chỉ tồn tại trong tâm trí và cơ chế nhận thức của các dạng sống ba chiều, thì sao Thủy nghịch hành có thể chỉ ra khi nào chúng ta cởi mở nhất với những ý tưởng từ quá khứ xa xôi - hoặc tương lai xa. Có lẽ sau đó chúng ta cởi mở hơn với những cách hiểu, giải thích và ứng dụng khác nhau của những ý tưởng hạt giống bắt nguồn từ tâm trí phổ quát.

Những giai đoạn này chỉ ra khi các yếu tố vô thức được khơi dậy, khi các biểu tượng được làm cho sống động để được hiểu bởi tâm trí có ý thức, tuyến tính, hợp lý. Các phần vô thức của bản thể có thể, tại thời điểm này, được tái phân cực liên quan đến bản ngã có ý thức với các ý tưởng về hình thức và cấu trúc của nó. Điều này thậm chí có thể mở rộng đến vương quốc của Linh, cho phép suy nghĩ lại về lý tưởng phục vụ và những gì cấu thành sự thật tâm linh.

Thời kỳ thụt lùi của sao Thủy là thời gian chúng ta có thể xem xét lại sự hiểu biết và cách tiếp cận với sức khỏe của mình, dựa trên sự cai trị của sao Thủy đối với Xử Nữ. Ở đây tôi đề cập đến sức khỏe trên tất cả các cấp độ, thể chất, cảm xúc, tinh thần và tinh thần. Bất kỳ thông tin mới nào chúng tôi nhận được liên quan đến sức khỏe sẽ được hoan nghênh như một cơ hội để phát triển vượt qua giới hạn và thói quen trong suy nghĩ, cảm giác và hành động. Một giai đoạn thoái lui của Sao Thủy là tuyệt vời để xem xét lại các giá trị và phương pháp tĩnh như là một sự chuẩn bị cho hành động theo những cách mới.

Đây là những khoảng thời gian khi tâm trí đua xe chậm lại, cho phép những người hiểu biết về trái tim, trải nghiệm trực tiếp về một sự vật, con người hoặc hoạt động, tự giải thoát khỏi những nhận thức trong quá khứ và những phán đoán nhanh. Sau đó, trí tuệ cơ thể, hoặc bản năng của chúng ta, có thể thay thế "hiểu biết" của tâm trí, bằng các đánh giá và cấu trúc và phán đoán dựa trên việc so sánh, phân tích và ngăn chặn. Đó là thời gian mà những khoang này của tâm trí trở nên mờ nhạt, và bất cứ điều gì có thể được trải nghiệm ngoài những đánh giá và đánh giá trước đó. Do đó, có thể nói rằng sao Thủy nghịch hành tạm thời "xa lánh" bạn khỏi những quan điểm cũ, những phán đoán cũ, những chức năng cũ và những hành vi tự động từ quá khứ của bạn đang tò mò bước ra khỏi tình huống hiện tại.

Thời kỳ thoái lui của sao Thủy là thời gian mà các cơ hội "nghiệp chướng" trong quá khứ có thể được đưa ra ngoài dưới dạng mới để được cụ thể hóa sau một giai đoạn thu thập thông tin. Nó đại diện cho cơ hội thứ hai để nhìn thấy mọi thứ, trải nghiệm và con người ở một khía cạnh khác so với lần gặp đầu tiên và để hiểu giá trị của việc chậm lại trong một số lĩnh vực của cuộc sống hoặc để xem tại sao một tình huống ban đầu bị trì hoãn.

Nguồn bài viết:

Một cái nhìn mới về sao Thủy nghịch hành
của Robert Wilkinson. ©1997.

In lại với sự cho phép của nhà xuất bản, Red Wheel / Weiser, www.weiserbooks.com.

Nhấn vào đây để biết thêm và / hoặc để đặt cuốn sách này.

Lưu ý

Robert Wilkinson là một nhà chiêm tinh chuyên nghiệp thực hành với hơn kinh nghiệm hơn 25 nhiều năm với tư cách là cố vấn, giảng viên, tác giả và nhà triết học văn hóa. Ông có một thông lệ quốc gia và quốc tế tích cực, và có nhu cầu như một diễn giả trên khắp Bắc Mỹ. Robert mời bạn gửi trải nghiệm ngược dòng Sao Thủy bất thường nhất, thái quá hoặc không thể thực hiện được của bạn. Nếu đủ người trả lời, anh ta nghĩ rằng một cuốn sách thú vị có thể được tập hợp từ những giai thoại. Viết thư cho anh ấy tại Box 24A09, Los Angeles, CA 90024-1009.