Nghệ thuật nhẹ nhàng và bị lãng quên

Để chúc phúc, Pierre Pradervand, có nghĩa là ước, vô điều kiện và từ khoang sâu nhất của trái tim bạn, không giới hạn tốt cho người khác và các sự kiện.

Đọc một đoạn trích từ cuốn sách của Pierre Pradervand: Nghệ thuật nhẹ nhàng của phước lành.

Tín dụng video (Nhân loại chữa bệnh):
Âm nhạc: Khu vườn bí mật, Sleepsong
Văn bản: Tự do chuyển thể từ Pierre Pradervand, The Gentle Art of Blessings;
Sasha T Moore, Nghệ thuật quên lãng của phước lành; và
Om hàng ngày, Hiểu về sự đồng nhất.