Nhớ lại ánh sáng Trong vòng

6,601

Debra Landwehr Englespeaks nói về Lời cầu nguyện nhỏ bé duy nhất bạn cần và cách nó mở ra một sự tưởng nhớ về Thiên Chúa và ánh sáng trong mỗi chúng ta. Làm thế nào bạn có thể sử dụng lời cầu nguyện để chữa lành những suy nghĩ dựa trên nỗi sợ hãi của bạn và làm sâu sắc thêm mối quan hệ của bạn với Linh?

"Xin hãy chữa lành những suy nghĩ dựa trên nỗi sợ hãi của tôi."Sáu từ đơn giản. Không giới hạn sự an tâm. Lời cầu nguyện đơn giản này sẽ làm phép lạ cho bạn.

Đọc một đoạn trích từ cuốn sách của Debra Landwehr Engle:Lời cầu nguyện nhỏ duy nhất bạn cần: Con đường ngắn nhất đến một cuộc sống của niềm vui, sự phong phú và sự an tâm