Lời cầu nguyện nhỏ bé duy nhất bạn cần

7,179

Trong sáu từ đơn giản, lời cầu nguyện "phi tôn giáo" này không chỉ nâng đỡ gánh nặng của bạn, nó chữa lành những nỗi sợ hãi đã tạo ra chúng, mang lại cho bạn điều bạn thực sự tìm kiếm: sự an tâm lớn hơn.

"Xin hãy chữa lành những suy nghĩ dựa trên nỗi sợ hãi của tôi."Sáu từ đơn giản. Không giới hạn sự an tâm. Lời cầu nguyện đơn giản này sẽ làm phép lạ cho bạn.

Đọc một đoạn tríchtừ cuốn sách của Debra Landwehr Engle:Lời cầu nguyện nhỏ duy nhất bạn cần: Con đường ngắn nhất đến một cuộc sống của niềm vui, sự phong phú và sự an tâm