Giải pháp im lặng cho mọi vấn đề của Sandy C Newbigging

Chìa khóa để tìm ra giải pháp tốt nhất cho bất kỳ vấn đề nào bạn có thể gặp phải là hiện diện nhiều hơn và tự nhận thức. Bạn có thể thấy rằng câu trả lời bạn cần dễ tiếp cận hơn vì bạn sáng tạo và trực quan hơn. Tìm hiểu thêm tại www.mindcalm.com.

Đọc bài viết / đoạn trích bởi Sandy C Newbigging từ sách của mình:
1) Thunk!: Làm thế nào để suy nghĩ ít hơn cho sự thanh thản và thành công cũng như
2) Khởi đầu mới: Mười lời dạy để làm cho phần còn lại của cuộc đời bạn trở nên tốt nhất trong cuộc sống của bạn