Giải phóng sự tức giận để tìm thấy sự rõ ràng, tình yêu và sự an tâm (với Jude bijou)

Jude bijou giải thích phương pháp Tái tạo thái độ của việc giải phóng sự tức giận để tìm thấy sự rõ ràng, tình yêu và sự an tâm. Xem một cuộc biểu tình ở đây!

Đọc đoạn trích từ cuốn sách: Tái thiết thái độ của Jude bijou.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về Tái thiết thái độ? Tham quan Trang web Tái thiết thái độ