Bạn không phải là câu chuyện của bạn (với Alan Cohen)

Alan Co. ? Ông là một nhà văn đóng góp cho sê-ri bán chạy nhất của New York Times #24 Chicken Soup for the Soul, và các cuốn sách của ông đã được dịch sang tiếng nước ngoài 1. Tác phẩm của ông đã được giới thiệu trên Oprah.com và tại Hoa Kỳ ngày nay, The Washington Post và 24 Các chuyên gia hàng đầu. Chương trình phát thanh của Alan, Get Real được phát sóng hàng tuần trên Hay House Radio, và chuyên mục From the Heart hàng tháng của anh được đăng trên các tạp chí quốc tế.

Đọc bài viết của Alan Cohen