Mối quan hệ như con đường ý thức

9,049

Nghe một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh với Joyce và Barry Vissell, các tác giả bán chạy nhất và các diễn giả được tìm kiếm của Shared Heart Foundation. Kể từ 1972, họ đã tư vấn và dạy cách tiếp cận dựa trên trái tim của họ. Họ được dành riêng để mang lại ý thức cho tất cả các mối quan hệ của chúng tôi. Mọi mối quan hệ, họ duy trì, phục vụ như một tấm gương trong đó chúng ta có thể nhìn thấy và hiểu được những phần ẩn sâu trong chính chúng ta.

Đọc bài viết của Joyce VissellBarry Vissell.