Làm thế nào để trải nghiệm nhiều niềm vui, tình yêu và hòa bình - Jude bijou

Cuộc phỏng vấn với tác giả của Jude bijou về Tái thiết thái độ tại Book Expo America. Giu-đe nói về ba cảm xúc gây ra cho chúng ta những vấn đề: buồn, giận dữ và sợ hãi. Cô ấy cũng đưa ra một lời khuyên tuyệt vời về cách di chuyển năng lượng đó của cơ thể chúng ta.

Đọc đoạn trích từ cuốn sách: Tái thiết thái độ của Jude bijou.

Bấm vào đây để biết thêm thông tin và / hoặc để đặt mua cuốn sách, Tái thiết thái độ.