Rùng mình để thể hiện sự sợ hãi Xây dựng (với Jude bijou)

5,924

Tìm hiểu cách bạn có thể sử dụng 'run rẩy' để giảm bớt căng thẳng, sợ hãi và những cảm xúc tiêu cực khác. Jude bijou, tác giả của Tái thiết thái độ, chỉ cho bạn cách.

Đọc đoạn trích từ cuốn sách: Tái thiết thái độ của Jude bijou.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về Tái thiết thái độ? Tham quan Trang web Tái thiết thái độ