Buông bỏ tâm trí tra tấn (với MJ Ryan)

MJ Ryan là một trong những người tạo ra loạt tác phẩm ngẫu nhiên bán chạy nhất của New York Times và là tác giả của The Happiness Makeover (được đề cử cho giải thưởng 2005 Books cho cuộc sống tốt hơn trong hạng mục Động lực), Thái độ biết ơn, Sức mạnh của sự kiên nhẫn, Tin tưởng vào bản thân, Trái tim cho đi, và những người tăng cường sức khỏe và hạnh phúc 365, trong số những tựa game khác. Tổng cộng, có hàng triệu bản in tiêu đề của cô ấy.

Đọc đoạn trích trong số rất nhiều cuốn sách về Nội tâm của cô ấy.