Rùng mình để thể hiện sự sợ hãi Xây dựng với Tái thiết thái độ

4,536

Tìm hiểu cách bạn có thể sử dụng 'run rẩy' để giảm bớt căng thẳng, sợ hãi và những cảm xúc tiêu cực khác. Jude bijou, tác giả của Tái thiết thái độ, chỉ cho bạn cách.

Đọc bài viết của Jude bijou, cũng như các trích đoạn từ cuốn sách của cô: Tái thiết thái độ: Một kế hoạch chi tiết để xây dựng một cuộc sống tốt hơn