Loại phương tiện
4:04
Định lượng thông minh đã tặng học sinh rơi vào giữa các vết nứt
Định lượng thông minh đã tặng học sinh rơi vào giữa các vết nứt
Chi tiết
in PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN
Bài kiểm tra IQ là thước đo trí thông minh được biết đến rộng rãi nhất, nhưng là 'hai lần đặc biệt' và ...
Loại phương tiện
8:04
Những thách thức lớn nhất của loài người là con người không phải là kỹ thuật
Những thách thức lớn nhất của loài người là con người không phải là kỹ thuật
Chi tiết
in PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN
Hệ thống nhu cầu của Maslow không đầy đủ như chúng ta thường biết. Sau này, Maslow đã viết ...
Loại phương tiện
9:48
Cách sử dụng các chiến thuật tiền sử dụng cho người khác - và chính bạn
Cách sử dụng các chiến thuật tiền sử dụng cho người khác - và chính bạn
Chi tiết
in PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN
Pre-suination là một phương pháp mồi đối tượng để nhận thông điệp của bạn cởi mở hơn. Đó là một ...
Loại phương tiện
37:16
Eric Kandel - Con mắt của kẻ si tình
Eric Kandel - Con mắt của kẻ si tình
Chi tiết
in PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN
Trong tập phim Think Again - một podcast về tư duy lớn, nhà khoa học thần kinh đoạt giải Nobel Eric Kand ...
Loại phương tiện
4:39
Tâm lý học đằng sau những quyết định phi lý
Tâm lý học đằng sau những quyết định phi lý
Chi tiết
in PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN
Thông thường mọi người đưa ra quyết định mà không phải là người hợp lý, theo quan điểm kinh tế thuần túy - nghĩa là ...
Loại phương tiện
10:17
Sức mạnh của nụ cười
Sức mạnh của nụ cười
Chi tiết
in PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN
Một nụ cười mạnh mẽ hơn nhiều về mặt thần kinh, xã hội và cảm xúc, hơn là chúng ta cho nó tín dụng cho ...
Loại phương tiện
4:39
Tâm lý học đằng sau những quyết định phi lý - Sara Garofalo
Tâm lý học đằng sau những quyết định phi lý - Sara Garofalo
Chi tiết
in PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN
Thông thường mọi người đưa ra quyết định mà không phải là người hợp lý, theo quan điểm kinh tế thuần túy - nghĩa là ...
Loại phương tiện
9:20
Cách tối ưu hóa các tương tác xã hội: Bài học về sự hiện diện từ Amy Cuddy
Cách tối ưu hóa các tương tác xã hội: Bài học về sự hiện diện từ Amy Cuddy
Chi tiết
in PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN
Trở thành con người thật của bạn có nghĩa là có mặt trong hoàn cảnh cố gắng, nhưng điều đó cần có sự thực hành và ...
Loại phương tiện
2:55
James Gleick về những đặc điểm chung của các thiên tài
James Gleick về những đặc điểm chung của các thiên tài
Chi tiết
in PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN
Những thiên tài như Isaac Newton và Richard Feynman đều có khả năng tập trung với một loại ...
Loại phương tiện
9:03
Trí thông minh 8: Bạn là Jack của tất cả các giao dịch hay là bậc thầy của một? Với Howard Gardner.
Trí thông minh 8: Bạn là Jack của tất cả các giao dịch hay là bậc thầy của một? Với Howard Ga ...
Chi tiết
in PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN
Điều đó có nghĩa là gì khi ai đó gọi bạn là thông minh hay thông minh? Theo tâm lý học phát triển ...
Loại phương tiện
8:46
Cho phép truy cập Internet, trẻ em có thể tự học bất cứ điều gì?
Cho phép truy cập Internet, trẻ em có thể tự học bất cứ điều gì?
Chi tiết
in PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN
Nó bắt đầu với một cái lỗ trên tường. Sugata Mitra, làm việc cho một công ty phần mềm ở Delhi, đã thu hẹp khoảng cách ...
Điều ước trọn đời của Mary Hayes Grieco
Chi tiết
in PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN
Hãy lắng nghe câu chuyện đầy cảm hứng của Mary Hayes Grieco: "Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi đã ước ..." Đọc đoạn trích ...