Làm thế nào để nói bạn không sống trong hiện tại

Từ hiệu suất cao nhất để vượt qua căng thẳng, lãnh đạo và huấn luyện viên-diễn giả hòa bình John Kuypers giải thích những gì không có mặt trông như thế nào và phần thưởng sức khỏe và hạnh phúc của việc tập trung vào sự hiện diện trong cuộc sống hàng ngày của bạn. John là người sáng lập của InnerPeaceMission.org, một tổ chức huấn luyện và học tập trực tuyến dành cho những người phải đối mặt với những thách thức lớn. Ông là tác giả của nhiều sách.

Đọc đoạn trích từ cuốn sách của John: Điều quan trọng bây giờ: rũ bỏ quá khứ để bạn có thể sống trong hiện tại