Marc Allen nói về việc tạo ra cuộc sống trong mơ của bạn và một thế giới phù hợp với tất cả mọi người

6,812

Nhà xuất bản Thư viện Thế giới Mới và đồng sáng lập Marc Allen nói về cách anh ta sử dụng "ma thuật" để tạo ra thế giới mà anh ta muốn cho chính mình ... Anh ta cũng nói về tầm nhìn của Buckminster Fuller về việc tạo ra một thế giới phù hợp với tất cả mọi người.

Đến giữa video, Marc hướng dẫn chúng tôi thông qua hình ảnh hướng dẫn mà anh ấy sử dụng thường xuyên. Bạn có thể sử dụng hình ảnh này để chữa lành bản thân và người khác, thu hút sự giàu có và phong phú, và nhiều hơn nữa. Ông nhắc nhở chúng ta rằng bước đầu tiên là dám mơ ước cuộc sống mà bạn muốn, và sau đó giải quyết hiệu quả những nghi ngờ và sợ hãi.

Cuốn sách mới của Marc là:ĐƯỜNG TẠP CHÍ: Tạo ra cuộc sống trong mơ của bạn và một thế giới phù hợp với tất cả mọi người.