Ngôn ngữ bí mật của chó | Trailer chính thức

5,911

Stephen Brown bắn và chỉ đạo trải nghiệm cảm xúc này ghi lại một lần trong một kết nối trọn đời giữa con người và động vật. Bạn đã bao giờ tự hỏi con chó của bạn đang nghĩ gì chưa? Thông dịch viên năng lượng và người chữa bệnh, Jocelyn Kessler, khẳng định rằng con chó của bạn đang liên lạc với bạn mọi lúc, thậm chí nhiều hơn bạn giao tiếp với chính mình.

Xuất bản bởi Nhà xuất bản Hampton Roads,Ngôn ngữ bí mật của loài chó: Câu chuyện từ một nhà ngoại cảm chó giải thích tầm quan trọng của việc học cách lắng nghe chú chó của bạn bằng cách học cách đọc những đặc điểm hành vi và năng lượng của chúng.

Đọc đoạn trích từ cuốn sách.