Lấy lại hạnh phúc vô điều kiện thực sự (với Sara Avant Stover)

Tác giả Sara Avant Stover nói chuyện với Studio 4 với Host Fanny Kiefer về cuốn sách mới của cô, The Way of the Happy Woman. Sara Avant Stover giúp phụ nữ hiện đại lấy lại hạnh phúc thực sự ngoài kích thước cơ thể, các mối quan hệ và sự nghiệp bằng cách kết nối với sự rạng rỡ bên trong của họ. www.thewayofthehappy Women's.com

Đọc một đoạn trích từ sách của Sara:

* Cuốn sách của SHE: Hành trình của nữ anh hùng của bạn vào trái tim của sức mạnh nữ tính

* Con đường của người phụ nữ hạnh phúc: Sống một năm tốt nhất trong cuộc sống của bạn

Xem thêm video với Sara