Tôn vinh Y học bây giờ (với Janet Lynn Roseman)

Một bài thuyết trình nghe nhìn giới thiệu lời thề chữa lành của người chữa bệnh và người chăm sóc từ bi.

Janet Lynn Roseman, Tiến sĩ, là giáo sư trợ lý về giáo dục y tế tại Đại học Y xương khớp Đại học Nova Đông Nam ở Fort Lauderdale, Florida, và là giám đốc Chương trình học bổng Bác sĩ về Y học Tích hợp. Cô ấy chuyên về tâm linh và y học, và đã tạo ra Dự án Sidney về Tâm linh và Y học và Chăm sóc Từ bi ™, một mô hình độc đáo trong giáo dục y tế nhắc nhở các cư dân bác sĩ về sự linh thiêng của nghề nghiệp và tầm quan trọng của việc tạo ra môi trường chăm sóc cho cả bệnh nhân và bác sĩ.

Đọc một đoạn trích từ cuốn sách của cô: Nếu Joan of Arc bị ung thư: Tìm kiếm sự can đảm, đức tin và sự chữa lành từ nữ chiến binh truyền cảm hứng nhất trong lịch sử