Đau nửa đầu: Xác định Triggers của bạn và Break Sự phụ thuộc của bạn về Thuốc

Một cuộc phỏng vấn với tác giả, Sharron Murray, MS, RN, về cuốn sách của cô "Chứng đau nửa đầu: Xác định các tác nhân kích thích của bạn, phá vỡ sự phụ thuộc của bạn vào thuốc và lấy lại cuộc sống của bạn - một kế hoạch tự chăm sóc tích hợp cho sức khỏe". Cô ấy nói về các tác nhân gây ra chứng đau nửa đầu và một số cứu trợ mà cô ấy tìm thấy.

Đọc đoạn trích từ cuốn sách của cô: Chứng đau nửa đầu: Xác định các yếu tố kích hoạt của bạn, phá vỡ sự phụ thuộc của bạn vào thuốc, lấy lại cuộc sống của bạn