Một cuộc gọi đến các loại thảo mộc: Từ Rhizotomoi đến Radicle (Phần 3) với David Hoffmann

Phần thứ ba: Bài phát biểu này được đưa ra (vào tháng 11 5, 2005) bởi David Hoffmann, người đã là một nhà thảo dược y học lâm sàng kể từ 1979. Ông thảo luận về nguồn gốc của trí tuệ thảo dược và những cạm bẫy của thảo dược thương mại.

Xem thêm: Phần 1Phần 2.

Đọc một đoạn trích từ cuốn sách của David: Các loại thảo mộc cho Lão hóa khỏe mạnh.