Huấn luyện hàng loạt: Dẫn đầu từ sức mạnh: Tạo sự khác biệt

Bài nói chuyện trên GoogleTech của Carolyn Foster. Bằng cách xác định và phát triển hơn nữa tài năng và sức mạnh nhân vật độc đáo của chúng tôi, chúng tôi đóng góp hiệu quả hơn và tận hưởng quá trình. Bài nói chuyện này dựa trên những phát hiện từ tâm lý học tích cực, khoa học não bộ và nghiên cứu khả năng phục hồi để mô tả các chiến lược thực tế để nói lên niềm đam mê và đạt được mục tiêu.

(Lưu ý của biên tập viên: Âm thanh ở đầu video khá ồn ào, nhưng được cải thiện rất nhiều sau vài phút.

Đọc một bài viết của Carolyn Foster: Ý thức của bạn về sức mạnh cá nhân có hạn?