Webinar: Hãy tin vào cuộc sống của bạn, tha thứ cho chính mình và theo đuổi ước mơ của bạn (với tác giả Noelle Sterne)

Mùa đọc sách khám phá bản thân của Unity Summer bắt đầu với cuốn sách "Hãy tin vào cuộc sống của bạn: Hãy tha thứ cho chính mình và theo đuổi ước mơ của bạn"của Noelle Sterne. Đây là bản ghi của một webcast được tổ chức vào tháng 6 26, 2013. Thông tin thêm về cuốn sách và về Noelle đang trực tuyến tại www.trustyourlifenow.com

Để đọc các bài báo và đoạn trích từ cuốn sách của Noelle, hãy ghé thăm cô ấy trang tác giả.