Hướng tới lợi ích chung: Quan hệ đối tác với Trái đất và mọi người dân

Hướng tới lợi ích chung: Quan hệ đối tác với Trái đất và mọi người dân

Trong một thế giới hoàn hảo, tài nguyên mà tất cả mọi người trên thế giới và các loài khác ngoài con người phụ thuộc sẽ được công nhận là điều mà cố vấn chính sách quốc tế James Bernard Quilligan và những người khác gọi là cộng đồng toàn cầu. Bao gồm trong commons sẽ là, ví dụ: không khí sạch và nước; thời tiết chấp nhận được và bầu không khí hỗ trợ cuộc sống; đại dương, đất và rừng khỏe mạnh; quyền phát hành tiền và xác định giá trị của nó theo nhu cầu và hoàn cảnh, để tiết kiệm hạt giống và sử dụng đất địa phương để tăng lương thực cho tiêu dùng địa phương; phổ cập kiến ​​thức và số học; tiếp cận chăm sóc sức khỏe, đất đai, nhà ở, thông tin và các công cụ truyền thông cơ bản.

"Tin tưởng chung", Quilligan viết, "là những tổ chức bảo tồn và quản lý tài nguyên được thừa hưởng từ các thế hệ trước thay mặt cho các thế hệ hiện tại và tương lai." Những sự tin tưởng như vậy sẽ là "các tổ chức ủy thác duy nhất chịu trách nhiệm cho việc bảo tồn và duy trì lâu dài một nguồn tài nguyên chung", đặt những lo ngại riêng tư ra khỏi việc kinh doanh các nguồn lực và ngăn chặn các dịch vụ sinh thái cần thiết cho sự tiếp tục của Cuộc sống như chúng ta biết .

Mười giá trị chính của Đảng Xanh (và Hành tinh)

KHAI THÁC. Dân chủ cơ sở

Mỗi con người xứng đáng có tiếng nói trong các quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống của họ; không ai phải tuân theo ý muốn của người khác. Do đó, chúng tôi sẽ làm việc để tăng cường sự tham gia của cộng đồng ở mọi cấp chính quyền và đảm bảo rằng các đại diện công của chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước những người bầu ra họ. Chúng tôi cũng sẽ làm việc để tạo ra các loại hình tổ chức chính trị mới nhằm mở rộng quá trình dân chủ có sự tham gia của người dân bằng cách đưa trực tiếp công dân vào quá trình ra quyết định.

KHAI THÁC. Trí tuệ sinh thái

Xã hội loài người phải hoạt động với sự hiểu biết rằng chúng ta là một phần của tự nhiên, không tách rời khỏi tự nhiên. Chúng ta phải duy trì sự cân bằng sinh thái và sống trong giới hạn sinh thái và tài nguyên của cộng đồng và hành tinh của chúng ta. Chúng tôi ủng hộ một xã hội bền vững sử dụng các nguồn lực theo cách mà các thế hệ tương lai sẽ được hưởng lợi và không bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của thế hệ chúng ta. Để đạt được mục tiêu này, chúng ta phải có các hoạt động nông nghiệp bổ sung đất; chuyển sang nền kinh tế hiệu quả năng lượng và sống theo những cách tôn trọng tính toàn vẹn của các hệ thống tự nhiên.

KHAI THÁC. Công bằng xã hội và cơ hội bình đẳng

Tất cả mọi người phải có quyền và cơ hội được hưởng lợi bình đẳng từ các nguồn lực mà xã hội và môi trường dành cho chúng ta. Chúng ta phải đối mặt một cách có ý thức trong bản thân, các tổ chức và xã hội của chúng ta nói chung, những rào cản như phân biệt chủng tộc và áp bức giai cấp, phân biệt giới tính và dị tính, phân biệt tuổi tác và khuyết tật, những hành động phủ nhận sự đối xử công bằng và công bằng bình đẳng theo pháp luật.

KHAI THÁC. Bất bạo động

Điều cần thiết là chúng tôi phải phát triển các giải pháp thay thế hiệu quả cho các mô hình bạo lực hiện tại ở mọi cấp độ, từ gia đình và đường phố, đến các quốc gia và thế giới. Chúng tôi sẽ làm việc để phi quân sự hóa xã hội của chúng tôi và loại bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt, mà không ngây thơ về ý định của các chính phủ khác. Chúng tôi nhận ra sự cần thiết phải tự vệ và bảo vệ những người khác đang ở trong tình huống bất lực. Chúng tôi thúc đẩy các phương pháp bất bạo động để phản đối các thực tiễn và chính sách mà chúng tôi không đồng ý và sẽ hướng dẫn các hành động của chúng tôi hướng tới hòa bình cá nhân, cộng đồng và toàn cầu.

Hướng tới lợi ích chung: Quan hệ đối tác với Trái đất và mọi người dânKHAI THÁC. Phân cấp

Tập trung hóa của cải và quyền lực góp phần gây ra bất công xã hội và kinh tế, hủy hoại môi trường và quân sự hóa. Do đó, chúng tôi ủng hộ việc tái cấu trúc các thể chế xã hội, chính trị và kinh tế từ một hệ thống được kiểm soát bởi và hầu hết mang lại lợi ích cho số ít quyền lực, sang một hệ thống dân chủ, ít quan liêu hơn. Việc ra quyết định phải ở cấp độ cá nhân và địa phương càng nhiều càng tốt, đồng thời đảm bảo rằng các quyền dân sự được bảo vệ cho mọi công dân.


 Nhận tin mới nhất qua email


KHAI THÁC. Kinh tế cộng đồng

Chúng tôi nhận thấy điều cần thiết là phải tạo ra một hệ thống kinh tế sôi động và bền vững, một hệ thống có thể tạo ra việc làm và cung cấp mức sống tốt cho tất cả mọi người trong khi duy trì sự cân bằng sinh thái lành mạnh. Một hệ thống kinh tế thành công sẽ cung cấp những công việc có ý nghĩa với phẩm giá, đồng thời trả một mức lương đủ sống, phản ánh giá trị thực của công việc của một người. Các cộng đồng địa phương phải hướng tới sự phát triển kinh tế đảm bảo bảo vệ môi trường và quyền của người lao động, sự tham gia rộng rãi của người dân vào việc lập kế hoạch và nâng cao chất lượng cuộc sống của chúng ta. Chúng tôi hỗ trợ các công ty được sở hữu và điều hành độc lập, có trách nhiệm với xã hội, cũng như các hợp tác xã và doanh nghiệp công nhằm phân bổ nguồn lực và kiểm soát cho nhiều người hơn thông qua sự tham gia dân chủ.

KHAI THÁC. Bình đẳng giới

Chúng ta đã thừa hưởng một hệ thống xã hội dựa trên sự thống trị của nam giới về chính trị và kinh tế. Chúng tôi kêu gọi thay thế đạo đức văn hóa về sự thống trị và kiểm soát, bằng những cách tương tác hợp tác hơn tôn trọng sự khác biệt về quan điểm và giới tính. Các giá trị con người như sự bình đẳng giữa hai giới, trách nhiệm giữa các cá nhân và sự trung thực phải được phát triển với lương tâm đạo đức. Chúng ta nên nhớ rằng quá trình xác định các quyết định và hành động của chúng ta cũng quan trọng như việc đạt được kết quả mà chúng ta mong muốn.

KHAI THÁC. Tôn trọng sự đa dạng

Chúng tôi tin rằng điều quan trọng là phải coi trọng sự đa dạng về văn hóa, dân tộc, chủng tộc, tình dục, tôn giáo và tinh thần và thúc đẩy sự phát triển của các mối quan hệ tôn trọng qua các dòng này. Chúng tôi tin rằng nhiều yếu tố đa dạng của xã hội cần được phản ánh trong các tổ chức và cơ quan ra quyết định của chúng tôi và chúng tôi ủng hộ sự lãnh đạo của những người có truyền thống đóng vai trò lãnh đạo. Chúng tôi ghi nhận và khuyến khích sự tôn trọng đối với các dạng sống khác và bảo tồn đa dạng sinh học.

KHAI THÁC. Trách nhiệm cá nhân và toàn cầu

Chúng tôi khuyến khích các cá nhân hành động để cải thiện phúc lợi cá nhân của họ, đồng thời để tăng cường cân bằng sinh thái và hài hòa xã hội. Chúng tôi tìm cách tham gia với mọi người và các tổ chức trên khắp thế giới để thúc đẩy hòa bình, công bằng kinh tế và sức khỏe của hành tinh.

KHAI THÁC. Trọng tâm và bền vững trong tương lai

Các hành động và chính sách của chúng tôi nên được thúc đẩy bởi các mục tiêu dài hạn. Chúng tôi cố gắng bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên có giá trị, xử lý an toàn hoặc “xử lý” tất cả các chất thải do chúng tôi tạo ra, đồng thời phát triển một nền kinh tế bền vững không phụ thuộc vào việc mở rộng liên tục để tồn tại. Chúng ta phải đối trọng với động lực thu lợi nhuận ngắn hạn bằng cách đảm bảo rằng sự phát triển kinh tế, công nghệ mới và chính sách tài khóa có trách nhiệm với các thế hệ tương lai, những người sẽ kế thừa kết quả hành động của chúng ta. Mục tiêu chung của chúng tôi không chỉ đơn thuần là tồn tại, mà là chia sẻ những cuộc sống thực sự đáng sống. Chúng tôi tin rằng chất lượng cuộc sống cá nhân của chúng ta được nâng cao bởi chất lượng cuộc sống của tất cả chúng ta. Chúng tôi khuyến khích mọi người nhìn thấy phẩm giá và giá trị nội tại của tất cả cuộc sống, đồng thời dành thời gian để hiểu và đánh giá cao bản thân, cộng đồng của họ và vẻ đẹp tráng lệ của thế giới này.

© 2012 của Ellen LaConte. Tất cả quyền được bảo lưu.
In lại với sự cho phép của nhà xuất bản,
Nhà xuất bản xã hội mới. www.newsociety.com


Bài viết này đã được điều chỉnh với sự cho phép từ Chương 6 của cuốn sách:

Quy tắc cuộc sống: Bản thiết kế của thiên nhiên để sống sót sau sự sụp đổ kinh tế và môi trường
bởi Ellen LaConte.

Quy tắc cuộc sống: Bản thiết kế của thiên nhiên để sống sót sau sự sụp đổ kinh tế và môi trường của Ellen LaConteBản tuyên ngôn lạc quan nhưng cơ bản lạc quan này được yêu cầu đọc cho bất kỳ ai quan tâm đến khả năng sống trong phương tiện của Trái đất. Một công cụ mạnh mẽ để chuyển đổi cộng đồng và chuyển đổi văn hóa, Quy tắc cuộc sống đưa ra một giải pháp cho những thách thức toàn cầu của chúng tôi, ngay lập tức đầy hy vọng, truyền cảm hứng sâu sắc và giải phóng sâu sắc.

Nhấn vào đây để biết thêm và / hoặc để đặt cuốn sách này.


Lưu ý

Ellen LaConte, tác giả của: Quy tắc cuộc sống - Bản thiết kế của thiên nhiên để sống sót sau sự sụp đổ kinh tế và môi trườngEllen LaConte là giám đốc diễn xuất của EarthWalk Alliance, biên tập viên đóng góp cho Green Horizon Magazine và The Ecozoic, một khách mời chương trình trò chuyện thường xuyên và là nhà xuất bản của bản tin trực tuyến Start Point. Cô đã viết hai cuốn sách về Helen và Scott Gần, nhà ở và tác giả bán chạy nhất của Cuộc sống tốt đẹp, và cô là tác giả của cuốn tiểu thuyết môi trường sắp tới Afton. Sau hai mươi ba năm ở nhà tại Mid-Coast Maine, hiện cô đang cư trú tại khu vực sinh học của vùng Piemonte ở Bắc Carolina. Ghé thăm trang web của cô tại www.ellenlaconte.com.

Nhiều bài viết của tác giả này.

Thêm bài viết của tác giả này

Bạn cũng có thể thích

NGON NGU CO SAN

enafarzh-CNzh-TWnltlfifrdehiiditjakomsnofaptruessvtrvi

theo dõi Nội bộ trên

facebook-iconbiểu tượng twitterbiểu tượng rss

 Nhận tin mới nhất qua email

{Emailcloak = off}

Marie T.Russell's Daily Inspiration

VOERSELF VOICE

10 lý do khiến đàn ông đau khổ
10 lý do khiến đàn ông đau khổ
by Barry Vissell
Gần đây tôi đã hoàn thành việc dẫn dắt một khóa tu trực tuyến dành cho nam giới. Mỗi người trong chúng ta đều bị tổn thương sâu sắc và…
Liệu pháp chữa bệnh bằng Chakra: Nhảy múa về phía Nhà vô địch bên trong
Liệu pháp chữa bệnh bằng Chakra: Nhảy múa về phía Nhà vô địch bên trong
by Công viên Glen
Nhảy Flamenco là một niềm vui để xem. Một vũ công flamenco giỏi toát lên sự tự tin tột độ…
Chúng Ta Có Đang Bước Vào Thời Đại Của Chúa Thánh Thần?
Chúng Ta Có Đang Bước Vào Thời Đại Của Chúa Thánh Thần?
by Richard Smoley
Các linh mục của Thời đại của Cha, với công việc tập trung vào sự hy sinh, có lẽ sẽ không…
Hãy tin vào thiên tài của bạn: Hãy tự tạo cho mình một danh tiếng để sống hết mình!
Hãy tin vào thiên tài của bạn: Hãy tự tạo cho mình một danh tiếng để sống hết mình!
by Alan Cohen
Có lẽ ngay từ đầu trong cuộc sống, bạn đã có suy nghĩ về bản thân khiến bạn bị coi là nhỏ bé, xấu xí,…
Tinh thần cảm động ngắn gọn thành hình thức: Trí tuệ từ một chính mình chết tiệt
Tinh thần cảm động ngắn gọn thành hình thức: Trí tuệ từ một chính mình chết tiệt
by Nancy Windheart
Khi tôi lội xuống làn nước lạnh giá, tôi nhận thấy cơ thể của một cái ao xanh lơ lửng trên…
Cách lập kế hoạch và tiến hành tang lễ tại nhà
Cách lập kế hoạch và tiến hành tang lễ tại nhà
by Elizabeth Fournier
Lee Webster, chủ tịch danh dự của Liên minh Tang lễ Quốc gia, viết, “Tang lễ tại nhà là…
Tử vi tuần: 29/4 - 2021/XNUMX/XNUMX
Tử vi Tuần hiện tại: 29/4 - 2021/XNUMX/XNUMX
by Pam Younghans
Tạp chí chiêm tinh hàng tuần này dựa trên ảnh hưởng của các hành tinh và đưa ra các quan điểm và…
Đi vào hành trình chữa bệnh với thiền định cấp độ tế bào
Đi vào hành trình chữa bệnh với thiền định cấp độ tế bào
by Barry Grundland, MD và Patricia Kay, MA
Thiền cấp độ tế bào là một phương tiện để tìm đường của chúng ta “về nhà”. Chúng tôi mang hơi thở đến các tế bào của mình,…

ĐỌC MOST

Quy tắc đầu tiên để thiền thành công: Đừng bị những gì người khác làm
Quy tắc đầu tiên để thiền thành công: Đừng bị những gì người khác làm
by J. Donald Walters
Bạn nên thiền trong bao lâu? Quy tắc đầu tiên là, Đừng để bị cai trị bởi những gì người khác làm. Những gì hoạt động tốt…
Lịch sử rất kỳ lạ của chú thỏ Phục sinh
Lịch sử rất kỳ lạ của chú thỏ Phục sinh
by Katie Edwards, Đại học Sheffield
Trong khi bạn đang cắn đầu những chú thỏ sô cô la của mình vào cuối tuần này, bạn có thể tự hỏi làm thế nào phim hoạt hình…
Bảy cách để đạt được sự cân bằng trong mùa xuân này
Bảy cách để đạt được sự cân bằng trong mùa xuân này
by Nancy E. Yearout
Mùa xuân là thời điểm của sự trưởng thành, của những khởi đầu mới! Những bông hoa thủy tiên vàng và hoa tulip ngẩng đầu lên…
Kỹ thuật Daydream có thể giúp tạo ra tương lai của bạn
Kỹ thuật Daydream có thể giúp tạo ra tương lai của bạn
by Serge Kahili King
Thật dễ dàng để mơ mộng đơn giản bằng cách nói rằng tất cả những gì bạn phải làm là tưởng tượng ra điều gì đó, nhưng…
Đi bộ căng thẳng: Một bước đi đúng hướng
Đi bộ trong linh hồn: Một bước đi đúng hướng
by Carolyn Scott Kortge
Chúng ta thường coi tập thể dục như một nhiệm vụ khác - thậm chí có thể là một gánh nặng. Chúng tôi làm điều đó bởi vì chúng tôi…
Mùa xuân về phía trước, chấp nhận rủi ro đó và vươn tới những khả năng vô hạn của bạn
Mùa xuân về phía trước, chấp nhận rủi ro đó và vươn tới những khả năng vô hạn của bạn
by Donna Kimmelman, MS
Đây là thời điểm trong năm, mùa Xuân, tượng trưng cho sự tái sinh và tái sinh. Đã đến lúc…
Con số 0 (XNUMX) Trong cuộc sống của bạn với sự trợ giúp nào đó từ những viên đá chữa bệnh
Con số 0 (XNUMX) Trong cuộc sống của bạn với sự trợ giúp nào đó từ những viên đá chữa bệnh
by Editha Wuest và Sabine Schieferle
Nhà toán học người Mỹ Robert Kaplan từng nói: “Nếu bạn nhìn vào số XNUMX, bạn không thấy gì cả; nhưng nhìn…
Tại sao mọi người cố gắng lái xe qua nước lũ hoặc để quá muộn để chạy trốn?
Tại sao mọi người cố gắng lái xe qua nước lũ hoặc để quá muộn để chạy trốn
by Garry Stevens và cộng sự
Bất chấp cảnh báo về tình trạng đường nguy hiểm, một số người vẫn phóng xe qua…

Thái độ mới - Khả năng mới

Nội địa.comClimateImpactNews.com | InnerPower.net
MightyNatural.com | WholisticPolitics.com
Copyright © 1985 - 2021 InnerSelf Publications. Tất cả các quyền.