Cảm hứng hàng ngày của Nội tâm 09-30-2019: Tôi nuôi dưỡng tình bạn của mình thông qua sự cởi mở, quan tâm, chia sẻ lợi ích, trung thực và thích thú với nhau.

In