Cảm hứng hàng ngày của Nội tâm 07-20-2019: Tôi tìm mọi cách để đáp lại người khác và xoa dịu đau khổ.

In