Cảm hứng hàng ngày của Nội tâm 01-20-2019: Tôi đưa ra lựa chọn yêu bản thân mình trong mọi khoảnh khắc thông qua suy nghĩ, lời nói và hành động.

In