Cảm hứng hàng ngày của Nội tâm 12-06-2018: Định mệnh cuối cùng của chúng tôi là biến cả thế giới thành một tần số tình yêu.

In