Cảm hứng hàng ngày của Nội tâm 11-17-2018: Tôi xóa tan bóng tối từ mọi góc cạnh trong tâm trí.

In