Cảm hứng hàng ngày của Nội tâm 09-30-2018: Tôi buông bỏ nỗi sợ hãi và biến nó thành hòa bình.

In