ong và hoa thụ phấn

Mùa xuân thường đánh dấu thời điểm khi côn trùng thụ phấn bắt đầu công việc giúp tạo ra rất nhiều loại trái cây và rau quả mà chúng ta yêu thích. Trên thực tế, các nhà nghiên cứu ước tính rằng sự thụ phấn chiếm khoảng 9.5%