Làm sạch gia đình Clutter Emotional & Di truyền Footsteps

Làm sạch gia đình Clutter Emotional & Di truyền FootstepsCác kết nối mật thiết chúng ta có với gia đình được nhúng bên trong của chúng tôi rất là dài trước khi chúng tôi có thể nói với nhau một lời nào. Phần lớn các hệ thống dây điện ban đầu này xảy ra ở bán cầu não phải của chúng tôi trong 10-24 tháng đầu tiên của cuộc sống. Đó là khi não của chúng tôi bắt đầu phát triển một chương trình tình cảm và xã hội.

Tâm lý học có thể dự đoán đâu Mối quan hệ của bạn là Headed?

Làm thế nào Tâm lý Dự đoán đâu Mối quan hệ của bạn là HeadedAnh ta hoặc cô ta một trong những? Bạn có biết ... một để giới thiệu với bố mẹ tôi, là để di chuyển với, là để bắt đầu một gia đình với một người để kết hôn? Tại một số điểm trong mọi mối quan hệ hẹn hò, bạn hãy tự hỏi một số phiên bản của những câu hỏi này.

Nạn nhân bạo lực gia đình cần hỗ trợ, không bắt buộc báo cáo

Nạn nhân bạo lực gia đình cần hỗ trợ, không bắt buộc báo cáoNgay từ cái nhìn đầu tiên, đề nghị của Cảnh sát Victoria tuần này mà các chuyên gia y tế báo cáo bạo lực gia đình cầm quyền, khi họ làm cho lạm dụng trẻ em, âm thanh như một ý tưởng tuyệt vời. Đề nghị được đưa ra trong báo cáo gửi Ủy ban Hoàng gia của nhà nước vào Bạo lực gia đình.

Gia đình chúng tôi: Một Trường Thiện và kinh doanh dở dang

Gia đình chúng tôi: Một Trường Thiện và kinh doanh dở dang

Nếu chúng ta không thấy mình đóng góp như giá trị cho xã hội và chúng tôi không tiếp cận của chúng tôi lão hóa với nhân phẩm và tôn trọng bản thân mình, làm thế nào chúng ta có thể mong đợi họ nhìn thấy chúng tôi như vậy? Khi có tuổi, gia đình của chúng tôi trở nên hữu ích và hỗ trợ, hoặc lơ là và quan trọng ...