Về việc đáp Cường độ của Lunar Eclipse với nhu hoà

Về việc đáp Cường độ của Lunar Eclipse với nhu hoàCó nhiều điều để được nhìn thấy và hiểu được tại thời điểm này. Những làn sóng giữ lại vô thức được mở bởi nhật thực này và chúng tôi có thể cảm thấy choáng ngợp bởi những gì đi kèm đổ qua. Nhưng hãy nhớ, nó là gì, nó chỉ là bản thân mình. Bạn và tôi trong sự viên mãn của chúng tôi: tốt và xấu, tích cực và tiêu cực ...

Một Awakening Rude với Thủy ngược dòng

ảnh đã được cắt của "Wheels on Fire" của Brian VarcasĐoạn này của Mercury nói về sự ngạc nhiên bất ngờ và có tiềm năng rất gây gián đoạn, dù sao, dẫn đến lợi ích về lâu dài. Nó có thể được khó khăn để nhớ rằng, mặc dù, khi cuộc sống đột nhiên không một bất ngờ u-turn hoặc chúng ta bị mù-mặt khi chúng ta ít mong đợi.